بایگانی‌های مسئولین، عصرکار، استاندار فارس، کارجهادی، تشریفات، تکالیف مسئولین، انقلابی گری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تشریفات و تکلفات در شأن مدیر انقلابی نیست/ استاندار فارس: مسئولین با کار جهادی و دور حاشیه به حل مشکلات مردم بپردازند ۱۳ بهم ۱۴۰۰

تشریفات و تکلفات در شأن مدیر انقلابی نیست/ استاندار فارس: مسئولین با کار جهادی و دور حاشیه به حل مشکلات مردم بپردازند

انتطار مردم از مسئولان دوری از تشریفات و انجام کار جهادی است استاندار فارس دوری از تشریفات و تکلفات را خواسته مردم از مسئولان عنوان کرد و گفت: تشریفات و تکلفات در شان مدیر انقلابی نیست بلکه مدیر انقلابی باید جهادگونه عمل کند.