بایگانی‌های گردشگری روستایی، گردشگری، محمد فرخ زاده، محصولات ایرانی، صادرات، شورای ششم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توسعه گردشگری روستایی با هدف کاهش نرخ مهاجرت و ایجاد اشتغال مولد/ محمد فرخ‌زاده: پنجاه روستای هدف گردشگری شناسایی و رونق خواهد گرفت ۲۴ بهم ۱۴۰۰

توسعه گردشگری روستایی با هدف کاهش نرخ مهاجرت و ایجاد اشتغال مولد/ محمد فرخ‌زاده: پنجاه روستای هدف گردشگری شناسایی و رونق خواهد گرفت

محمد فرخ زاده به تقویت اشتغال خرد در حوزه گردشگری اشاره کرد و بیان داشت: کادریابی، کادرسازی، به کارگیری و نگهداری نیروی انسانی در حوزه گردشگری با هدف استفاده همه ظرفیت‌های مردمی باید انجام گیرد.