بایگانی‌های گردشگری، برند شهری، شیراز، پاکفطرت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
شیراز همه چیز دارد اما برند گردشگری ندارد؛ تدابیر پاکفطرت تباه شد!/ علیرضا دژبد: دستیابی به اهداف برند شهری شیراز یک ضرورت اساسی در صنعت گردشگری است ۱۵ فرو ۱۴۰۱

شیراز همه چیز دارد اما برند گردشگری ندارد؛ تدابیر پاکفطرت تباه شد!/ علیرضا دژبد: دستیابی به اهداف برند شهری شیراز یک ضرورت اساسی در صنعت گردشگری است

دبیر شورای سیاست گذاری کمیته ملی تورهای ورودی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه اهمیت تعریف برند شهری شیراز در راستای بهره‌برداری از آن در صنعت گردشگری تاکید کرد.