بایگانی‌های کشاورزی، کرمان، هرمزگان، بندرعباس، عسکری، کمیسیون کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سفر رئیس کمیسیون کشاورزی به استان‌های جنوبی/ محمدجواد عسکری: دولت در خرید محصولات کشاورزان منفعت آنها را در نظر گیرد ۱۶ بهم ۱۴۰۰

سفر رئیس کمیسیون کشاورزی به استان‌های جنوبی/ محمدجواد عسکری: دولت در خرید محصولات کشاورزان منفعت آنها را در نظر گیرد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به استانهای جنوب کشور سفر و به بررسی مسائل کشاورزان پرداخت.