بایگانی‌های پساب، بازچرخانی آب، صنعت، استاندار فارس، ایمانیه، محیط زیست، ظهرابی، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
حفظ محیط زیست با بازچرخانی آب استان/ استاندار فارس: چهار سال آینده آب مصرفی صنایع باید صرفاً از بازچرخانی پساب‌های شهری و صنعتی تامین شود ۰۷ اسف ۱۴۰۰

حفظ محیط زیست با بازچرخانی آب استان/ استاندار فارس: چهار سال آینده آب مصرفی صنایع باید صرفاً از بازچرخانی پساب‌های شهری و صنعتی تامین شود

باز چرخانی و بازیابی آب در صنعت در ۴ سال آینده از مهم‌ترین راهکارهای شورای راهبردی آب استان فارس برای حل مشکلات این حوزه است.