بایگانی‌های پروژه، انقلاب، عمرانی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دستاورد بزرگ ایران؛ تکمیل کریدور ارتباطی دریا به دریا/ بذرپاش: آزادراه شیرازاصفهان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب است ۲۰ مهر ۱۴۰۲

دستاورد بزرگ ایران؛ تکمیل کریدور ارتباطی دریا به دریا/ بذرپاش: آزادراه شیرازاصفهان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه شیرازـ اصفهان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی ایران بعد از انقلاب بود، گفت: پشتیبانی‌ها برای تکمیل کریدور‌های اصلی باید ادامه داشته باشد.