بایگانی‌های مشفقیان، جهاد دانشگاهی، شیراز، معاون فرهنکی، سیما و منظر، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
جهاد دانشگاهی نگاه عالمانه به مسائل روز دارد/ مصطفی مشفقیان: در شیراز یک شلختگی و بی نظمی بصری وجود دارد ۱۴ بهم ۱۴۰۰

جهاد دانشگاهی نگاه عالمانه به مسائل روز دارد/ مصطفی مشفقیان: در شیراز یک شلختگی و بی نظمی بصری وجود دارد

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان اینکه جهاد دانشگاهی جزو مجموعه‌هایی است که فعالیت‌های افتخارآمیزی داشته، گفت: این نهاد نگاه عالمانه و پژوهشی به مسائل روز دارد.