بایگانی‌های قوانین ارزی، استاندار فارس، اتباع خارجی، زنان شاغل، معتادان، شیراز، ایمانیه، عصرکار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تاکید استاندار فارس بر مدیریت واحد اتباع خارجی/ محمدهادی ایمانیه: قوانین تعهدات ارزی نیازمند بازنگری است ۱۷ بهم ۱۴۰۰

تاکید استاندار فارس بر مدیریت واحد اتباع خارجی/ محمدهادی ایمانیه: قوانین تعهدات ارزی نیازمند بازنگری است

استاندار فارس بر لزوم احداث قرارگاه واحد جهت مدیریت اتباع خارجی تاکید کرد.