بایگانی‌های فساد، دادستان، مدیران، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در حفظ و صیانت از حقوق عمومی/ بحرینی: مقابله با فساد اداری و فساد مدیران با جدیت ویژه در دستورکار قرار دارد ۱۶ شهر ۱۴۰۱

جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در حفظ و صیانت از حقوق عمومی/ بحرینی: مقابله با فساد اداری و فساد مدیران با جدیت ویژه در دستورکار قرار دارد

دادستان مرکز فارس نسبت به اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عمومی مردم و همچنین برخورد جدی با فساد اداری تاکید کرد.