بایگانی‌های شهرگور، اثار تاریخی، فرهنگی، مذهبی، فارس، تمدن - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
کارکرد واحد مذهبی در مجموعه معماری شهر گور/ آغاز ساماندهی و کاوش این اثر تاریخی در سال جدید با همکاری دانشگاه‌های داخلی و اروپایی ۱۴ بهم ۱۴۰۰

کارکرد واحد مذهبی در مجموعه معماری شهر گور/ آغاز ساماندهی و کاوش این اثر تاریخی در سال جدید با همکاری دانشگاه‌های داخلی و اروپایی

با استفاده از روش ژئوفیزیک و مستند نگاری در فصول مختلف سال در شهر گور فیروزآباد بزرگ‌ترین مجموعه مذهبی در این منطقه تاریخی کشف شد.