بایگانی‌های شهرداری، آموزش و پرورش، مشارکت، فرهنگ - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نظام آموزشی کارآمد در ارتقاء فرهنگ شهروندی تاثیرگذار است/ علیرضا پاکفطرت: شهرداری ها در پیشبرد اهداف آموزشی کشور مشارکت کنند ۱۴ اسف ۱۴۰۱

نظام آموزشی کارآمد در ارتقاء فرهنگ شهروندی تاثیرگذار است/ علیرضا پاکفطرت: شهرداری ها در پیشبرد اهداف آموزشی کشور مشارکت کنند

نماینده مردم شیراز وزرقان در جمع پرسنل آموزش و پرورش فارس نسبت به نقش آفرینی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی دولت در ارتقاء توان آموزشی کشور تاکید کرد.