بایگانی‌های رئیس‌جمهور، سفر دوم، فارس، خلیج فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
در سفر دوم رئیس‌جمهور به فارس؛ فارس به دریا متصل می‌شود؟!/ مطالبات قانونی و تحقق منافع ملی ایران در انتظار تصمیم دولت سیزدهم ۱۴ مهر ۱۴۰۲

در سفر دوم رئیس‌جمهور به فارس؛ فارس به دریا متصل می‌شود؟!/ مطالبات قانونی و تحقق منافع ملی ایران در انتظار تصمیم دولت سیزدهم

در آستانه سفر دوم ریاست‌جمهوری و هیأت دولت به فارس بخش قابل توجهی از جامعه خواستار تعیین‌تکلیف نحوه اجرای مصوبه قانونی اتصال فارس به خلیج فارس شدند.