بایگانی‌های دیتا سنتر شیراز، باغات شیراز تغییر کاربری، مدیریت شهری، شهرداری شیراز، عصرکار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
راه‌اندازی مرکز داده فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری شیراز ضرورت دارد/ کارشناس مدیریت شهری: ضرورت درآمدزایی از جنس فناوری اطلاعات نه از تغییرکاربری باغات! ۰۱ اسف ۱۴۰۰

راه‌اندازی مرکز داده فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری شیراز ضرورت دارد/ کارشناس مدیریت شهری: ضرورت درآمدزایی از جنس فناوری اطلاعات نه از تغییرکاربری باغات!

عدم تغییر رویکرد مدیریت شهری در ایجاد درآمد برای شهر موجب از دست رفتن داشته¬های ارزشمند شیراز از جمله باغات آن خواهد شد.