بایگانی‌های دولت، رسانه، مصوبات، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دستاورد سفر دولت به فارس در بخش رسانه چه خواهد بود؟!/ از قول مساعد معاون سیاسی در گرفتن مصوبه ویژه تا پیشنهاد ایجاد خانه دولت و رسانه ۱۴ مهر ۱۴۰۲

دستاورد سفر دولت به فارس در بخش رسانه چه خواهد بود؟!/ از قول مساعد معاون سیاسی در گرفتن مصوبه ویژه تا پیشنهاد ایجاد خانه دولت و رسانه

با نزدیک شدن به سفر دوم ریاست‌جمهوری و هیأت دولت به فارس برخی از خبرنگاران خواستار تهیه پیشنهاد مصوبه حمایتی دولت سیزدهم به صورت ویژه در بخش مطبوعات و رسانه‌ها این استان شدند.