بایگانی‌های دل بلوار جمهوری، شیراز، باغ ارم، اثار تاریخی، صدا و سیما، شورای شهر، شورای ششم، پل ستزی، تقاطع جمهوری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چکمه شهرداری بیخ گلوی باغ جهانی ارم/ آثار تاریخی شیراز یکی پس از دیگری قربانی بی‌تدبیری مدیران شهری شده‌اند ۱۴ بهم ۱۴۰۰

چکمه شهرداری بیخ گلوی باغ جهانی ارم/ آثار تاریخی شیراز یکی پس از دیگری قربانی بی‌تدبیری مدیران شهری شده‌اند

یک کارشناسان مدیریت شهری معتقد است؛ شهرداری با استمداد از مشاوره خبرگان و نخبگان ملی و بین‌المللی نسبت به تمام گزینه‌های پیشنهادی، کم هزینه‌ترین را به لحاظ مالی، زیست محیطی و فرهنگی تاریخی انتخاب کند.