بایگانی‌های دریا، اقتصاد، فارس، توسعه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رویایی که محقق نشد؛ روایت تلخ و تجربه شیرین از انتظار فارس در پیوند با آب‌های آزاد جهان/ توسعه پس‌کرانه‌ها در کنار ایجاد مناطق اقتصادی در نوار ساحلی! ۲۳ آبا ۱۴۰۲

رویایی که محقق نشد؛ روایت تلخ و تجربه شیرین از انتظار فارس در پیوند با آب‌های آزاد جهان/ توسعه پس‌کرانه‌ها در کنار ایجاد مناطق اقتصادی در نوار ساحلی!

گزارش اختصاصی عصر کار از انتظار بیش از یک‌دهه مردم و مسئولان فارس در اتصال به دریا که فرصت‌های بی‌شماری طی این سال‌ها در پی این رویا سوزانده شد و خاکسترش هم بر باد رفت تا این آرمان تحول‌خواهی در سطح ملی محقق نشود‌؛ یک اقدام هدفمند اما یک‌سویه که می‌توانست تمرکز استان را بر توسعه پس‌کرانه‌ها و ایجاد بنادر تجاری خشک و مناطق ویژه اقتصادی تخصصی متمرکز کند تا شکوفایی اقتصاد ملی در جنوب ایران با محوریت فارس حاصل شود.