بایگانی‌های تیله بین سپیدان، استاندارد، مدیرکل استاندار، مرتضی رهنما، واحدهای تولیدی، تخلفات، گردشگری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد تله کابین در پیست اسکی سپیدان در راستای توسعه صنعت گردشگری/ مرتضی رهنما: با عدم تمکین مدیران واحدهای تولید از قوانین استاندارد برخورد قضایی می‌شود ۳۰ بهم ۱۴۰۰

ایجاد تله کابین در پیست اسکی سپیدان در راستای توسعه صنعت گردشگری/ مرتضی رهنما: با عدم تمکین مدیران واحدهای تولید از قوانین استاندارد برخورد قضایی می‌شود

مدیرکل استاندارد استان فارس از افزایش ۱۰ درصدی بازرسی‌های فنی و نمونه برداری از تولیدات واحدهای تولیدی مختلف این استان به نسبت برنامه پیش‌بینی شده خبر داد.