بایگانی‌های توسعه، پیشرفت، فارس، مجمع نمایندگان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اهتمام جدی خانه ملت در تعامل سازنده با دولت در راستای توسعه فارس/ محسن عليزاده: با نظارت بیشتر مجلس بر دولت به ارائه کارنامه‌ای موفق امیدوار و مصمم هستیم ۰۴ مرد ۱۴۰۱

اهتمام جدی خانه ملت در تعامل سازنده با دولت در راستای توسعه فارس/ محسن عليزاده: با نظارت بیشتر مجلس بر دولت به ارائه کارنامه‌ای موفق امیدوار و مصمم هستیم

رئیس جدید مجمع نمایندگان استان فارس در رابطه با توسعه و پیشرفت فارس با همکاری و هماهنگی بیشتر منتخبین مردم در خانه ملت و با تعامل سازنده با دولت تاکید کرد.