بایگانی‌های تسهیگری، محله گلشن، شیراز، آسیب‌های اجتماعی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توسعه مناطق شهری شیراز با راه‌اندازی دفتر تسهیلگری محلات/ بررسی مشکلات حاشیه‌نشینی در محله گلشن شیراز با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای عدالت شهری ۰۴ فرو ۱۴۰۱

توسعه مناطق شهری شیراز با راه‌اندازی دفتر تسهیلگری محلات/ بررسی مشکلات حاشیه‌نشینی در محله گلشن شیراز با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای عدالت شهری

اقدامات دفتر تسهیلگری و توسعه محلی گلشن شیراز در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به حل مشکلات شهر و حرکت در مسیر عدالت شهری تشریح شد.