بایگانی‌های تخصص گرایی، بروکراسی اداری، استان فارس، شیراز، پاکفطرت، نماینده شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سیستم اداری استان به دلیل عدم تخصص‌گرایی فلج است/علیرضا پاکفطرت: دولت مرکزی زانوی خود را از گلوی استان ها بردارد تا رشد کنند ۰۹ بهم ۱۴۰۰

سیستم اداری استان به دلیل عدم تخصص‌گرایی فلج است/علیرضا پاکفطرت: دولت مرکزی زانوی خود را از گلوی استان ها بردارد تا رشد کنند

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس یکی از موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بروکراسی اداری دانست و در این زمینه گفت: سیستم اداری ما بسیار فلج است و برخی از کارکنان که تخصص چندانی هم ندارند می‌خواهند کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تسهیل کنند که باید تعداد منابع انسانی فعلی را به یک پنجم یا نهایتا نصف کاهش پیدا کنند.