بایگانی‌های بهزیستی ، مزاکز توانبخشی، سالمندان، معلولین، کشفی نژاد، عصرکار، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مدیرکل بهزیستی به افزایش یارانه مراکز شبانه روزی تاکید کرد/ کشفی‌نژاد: مراکز بازوان پر توان بهزیستی هستند ۲۱ بهم ۱۴۰۰

مدیرکل بهزیستی به افزایش یارانه مراکز شبانه روزی تاکید کرد/ کشفی‌نژاد: مراکز بازوان پر توان بهزیستی هستند

نشست تخصصی مدیرکل و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس با مدیران و صاحب امتیازان مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی برگزار شد.