بایگانی‌های انتخابات، مجلس دوازدهم، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
فرصت بی‌نظیر فارسی‌ها در کسب جایگاه‌های مدیریتی مجلس دوازدهم!/ از ورود ضرغام صادقی در هیأت‌رئیسه تا سهم نمایندگان جدید در کمیسیون‌ها ۲۵ آبا ۱۴۰۲

فرصت بی‌نظیر فارسی‌ها در کسب جایگاه‌های مدیریتی مجلس دوازدهم!/ از ورود ضرغام صادقی در هیأت‌رئیسه تا سهم نمایندگان جدید در کمیسیون‌ها

گزارش اختصاصی عصر کار از ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم تا فرصت استثنایی چهره‌های تأثیرگذار و شاخص فارس در کسب جایگاه‌های عالی خانه ملت که سرنوشت مردم را در کمتر از چهارماه دیگر مشخص خواهد کرد؛ استانی که با تشکیل مجمع نمایندگان قوی و کارآمد و دارای اختیارات و قدرت ملی در خلق تصمیم و تعیین مسیر توسعه‌ای جنوب کشور با محوریت فارس می‌تواند در یک تحول همه‌جانبه را از شعار به واقعیت تبدیل نماید.