بایگانی‌های اقتصاد مقاومتی، تولید، مشکلات، مانع‌زادیی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تلاش جدی دستگاه‌ قضایی فارس در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی/ مسعود رحمانی: واحدهای تولیدی استان فارس از ظرفیت بسیار مناسبی برخوردار است ۱۷ تیر ۱۴۰۱

تلاش جدی دستگاه‌ قضایی فارس در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی/ مسعود رحمانی: واحدهای تولیدی استان فارس از ظرفیت بسیار مناسبی برخوردار است

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه و با معرفی رئیس کل دادگستری استان فارس، مسعود رحمانی به عنوان معاون قضایی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس منصوب شد.