بایگانی‌های اقتصاد، فارس، استاندار فارس، صنعت، اشتغال زایی، سند امایش استان، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سند توسعه ۴ ساله استان بلندپروازانه باشد/ استاندار فارس: اشتغال یکی از محورهای اصلی توسعه استان است ۰۸ اسف ۱۴۰۰

سند توسعه ۴ ساله استان بلندپروازانه باشد/ استاندار فارس: اشتغال یکی از محورهای اصلی توسعه استان است

استاندار فارس با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال، توسعه ۸ درصدی را در کنار اشتغال بالا موثر خواند و گفت: اصل توسعه استان باید متناسب با اشتغال باشد؛ زیرا توسعه به شرطی کارآمد است که منجر به ایجاد اشتغال شود و از طرفی اشتغال در شرایط توسعه رخ می‌دهد؛ لذا این دو مکمل یکدیگرند.