بایگانی‌های اقتصاد، تورم، قانون، مجلس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تحول اساسی در مدیریت اقتصادی کشور با قانون‌گذاری مناسب در مجلس!/ سهراب شرفی: مخاطب اصلی تحقق شعار سال مجلس و سپس دولت است ۰۷ فرو ۱۴۰۲

تحول اساسی در مدیریت اقتصادی کشور با قانون‌گذاری مناسب در مجلس!/ سهراب شرفی: مخاطب اصلی تحقق شعار سال مجلس و سپس دولت است

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ تحت عنوان "مهار تورم و رشد تولید" نیازمند حذف بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر در حوزه اقتصاد است، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب شعاری را مطرح می کنند مخاطب آن شعار تنها بخش خصوصی نیست و بخش اعظم آن متوجه مجلس و دولت است.