بایگانی‌های استیضاح، وزیر صمت، مجلس یازدهم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دولت سیزدهم در استیضاح فاطمی‌امین و دفاع از عملکرد وزارتخانه چالش جدی دارد!/ احتمال عدم رای اعتماد مجلس یازدهم به وزیر صمت به دلیل صیانت از حقوق ملت ۰۹ ارد ۱۴۰۲

دولت سیزدهم در استیضاح فاطمی‌امین و دفاع از عملکرد وزارتخانه چالش جدی دارد!/ احتمال عدم رای اعتماد مجلس یازدهم به وزیر صمت به دلیل صیانت از حقوق ملت

تلاش‌های دولت برای به تعویق انداختن استیضاح وزیر صمت بی‌نتیجه ماند.