بایگانی‌های استان فارس، نهال، تولیدکنندگان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
جلوگیری از تولید و توزیع نهال‌های غیرمجاز در تمامی استان‌های کشور ضرورت دارد/ محمدجواد عسکری: مجلس در صیانت از حقوق تولیدکنندگان مجاز نهال اهتمام جدی دارد ۱۲ بهم ۱۴۰۱

جلوگیری از تولید و توزیع نهال‌های غیرمجاز در تمامی استان‌های کشور ضرورت دارد/ محمدجواد عسکری: مجلس در صیانت از حقوق تولیدکنندگان مجاز نهال اهتمام جدی دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دستگاه‌های اجرایی کشور خواستار جلوگیری از تولید و توزیع نهال‌های غیرمجاز با بکارگیری راهکارهای پیشگیری مناسب در این زمینه شد.