بایگانی‌های آموزش و پرورش، مناطق محروم، روستا، میمند - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انجام تکلیف یک قرارگاه جهادی با بازدید از ۳۰ آموزشگاه روستایی مناطق محروم در میمند فارس/ خلیل عسکری: از تمامی ظرفیت‌های مردمی و دولتی در حل مسائل کمک می‌طلبیم ۱۵ خرد ۱۴۰۱

انجام تکلیف یک قرارگاه جهادی با بازدید از ۳۰ آموزشگاه روستایی مناطق محروم در میمند فارس/ خلیل عسکری: از تمامی ظرفیت‌های مردمی و دولتی در حل مسائل کمک می‌طلبیم

اولین بازدید میدانی جمعی از اعضای قرارگاه جهادی عملیاتی “عدالت تربیتی” و “نصیب آموزشی برابر” از سی آموزشگاه واقع در ۲۷روستای مناطق محروم بخش میمند فارس کلید خورد.