بایگانی‌های آب، مدیریت مصرف، خشکسالی، صرفه‌جویی، کنتور - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مدیریت مصرف آب کشاورزی با نصب کنتورهای هوشمند و تغییر الگوی کشت/ استاندار فارس: پیشگیری از بحران مرتبط با کاهش بارش‌ها نیازمند تدبیر است ۲۴ شهر ۱۴۰۱

مدیریت مصرف آب کشاورزی با نصب کنتورهای هوشمند و تغییر الگوی کشت/ استاندار فارس: پیشگیری از بحران مرتبط با کاهش بارش‌ها نیازمند تدبیر است

استاندار فارس گفت: نصب کنتورهای هوشمند بر چاه های کشاورزی، قطعا گامی موثر در جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد بود.