بایگانی‌های گوشت قرمز، مرغ، الگو، جهاد کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
موفقیت ثبات و توسعه زنجیره تولید مرغ در کشور الگوی گوشت قرمز می‌شود/ نیکبخت: سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بر پایه برنامه‌ریزی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تنظیم می‌شود ۱۱ خرد ۱۴۰۳

موفقیت ثبات و توسعه زنجیره تولید مرغ در کشور الگوی گوشت قرمز می‌شود/ نیکبخت: سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بر پایه برنامه‌ریزی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تنظیم می‌شود

وزیر جهادکشاورزی تثبیت و یکنواختی تولید گوشت مرغ و اجرای برنامه زمان‌بندی صادرات این محصول در ماه‌های اخیر را الگویی برای بازسازی زنجیره تولید گوشت قرمز دانست.