بایگانی‌های گفتمان انقلاب اسلامی، تولد، گام دوم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی متولد شد/ معاشر در جایگاه دبیرکل و نیکزاد به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شدند+ اسامی منتخبان ۲۵ اسف ۱۴۰۲

جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی متولد شد/ معاشر در جایگاه دبیرکل و نیکزاد به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شدند+ اسامی منتخبان

مجمع عمومی جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی با دستورجلسه انتخاب دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و بازرسان این تشکل نوپای سیاسی‌اجتماعی و با حضور نمایندگان وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد.