بایگانی‌های کمپ اعتیاد، عدم نظارت، نظارت، معتادین متجاهر، فارس، شیزاژ، معاون اجتماعی سپاه فجر، محمدجعفر دوستدار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تعارض منافع در نظارت هوشمند از مراکز درمانی و ترک اعتیاد!/ محمدجعفر دوستدار: سامانه نظارت هوشمند در پیچ و خم اداری سرگردان است ۱۰ بهم ۱۴۰۰

تعارض منافع در نظارت هوشمند از مراکز درمانی و ترک اعتیاد!/ محمدجعفر دوستدار: سامانه نظارت هوشمند در پیچ و خم اداری سرگردان است

محمد جعفر دوستدار معاون اجتماعی سپاه فجر فارس در یاداشتی در خصوص معتادین متجاهر گفت: وجود معتاد متجاهر علاوه بر نشان دادن ناکارآمد بودن شیوه های ترک و همچنین پیچیدگی و سختی کار، نشانه ای از عملکرد ناقص کمپ ها و کلینیک های ترک اعتیاد است.