بایگانی‌های کمربندی، پروژه عمرانی، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
قانون مدیریت یکپارچه شهری در مجلس دوازدهم تصویب می‌شود/ عزیزی: کمربندی شیراز یک فرصت حمل‌ونقلی در حل مشکلات ترافیک است ۲۳ ارد ۱۴۰۳

قانون مدیریت یکپارچه شهری در مجلس دوازدهم تصویب می‌شود/ عزیزی: کمربندی شیراز یک فرصت حمل‌ونقلی در حل مشکلات ترافیک است

پروژه‌های ایمن‌سازی کمربندی جنوبی شیراز و آسفالت معابر سطح شهر مقصد ششمین بازدید مدیریت شهری شیراز و خبرنگاران از روند اجرای نوبت شب پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس بود.