بایگانی‌های کمربندی، جهش آسفالت، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
کمربندی جنوب شیراز با تکمیل پروژه‌های عمرانی ایمن‌سازی می‌شود/ اسدی: این پروژه‌ها با فعال کردن شیفت شب تاکنون ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد ۲۳ ارد ۱۴۰۳

کمربندی جنوب شیراز با تکمیل پروژه‌های عمرانی ایمن‌سازی می‌شود/ اسدی: این پروژه‌ها با فعال کردن شیفت شب تاکنون ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه‌های ایمن‌سازی کمربندی جنوبی شیراز و آسفالت معابر سطح شهر مقصد ششمین بازدید مدیریت شهری شیراز و خبرنگاران از روند اجرای نوبت شب پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس بود.