بایگانی‌های کلینیک، گیاهپزشکی، جهاد کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چراغ قرمز نظام مهندسی کشاورزی فارس برای سم‌فروشان غیرمجاز!/ احمدی: کشاورزان سم مورد نیاز خود را با نسخه الکترونیکی کلینیک‌های گیاهپزشکی تهیه کنند ۳۰ مرد ۱۴۰۲

چراغ قرمز نظام مهندسی کشاورزی فارس برای سم‌فروشان غیرمجاز!/ احمدی: کشاورزان سم مورد نیاز خود را با نسخه الکترونیکی کلینیک‌های گیاهپزشکی تهیه کنند

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: با دستور استاندار فارس در راستای اجرایی شدن طرح تکمیلی نسخه نویسی الکترونیکی، داروخانه های گیاهپزشکی مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نخواهند بود.