بایگانی‌های کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی، اشتغالزایی، معلولین، توانبخشی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد کارگاه‌های اشتغالزایی برای معلولین بهزیستی فارس / کشفی‌نژاد: توانخواهان باید به سمت حرفه‌آموزی هدایت شوند ۲۳ بهم ۱۴۰۰

ایجاد کارگاه‌های اشتغالزایی برای معلولین بهزیستی فارس / کشفی‌نژاد: توانخواهان باید به سمت حرفه‌آموزی هدایت شوند

سید محمد صادق کشفی نژاد،مدیرکل بهزیستی فارس از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان جهت اشتغال افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس خبر داد.