بایگانی‌های کشفی نژاد، بهزیستی فارس، آسیب های اجتماعی، مرکز گذری، شلتر، مراکز خدماتی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ارائه خدمات مراکز کاهش آسیب سیار و ثابت بهزیستی فارس/ کشفی‌نژاد: مراکز خدماتی آسیب‌های اجتماعی با محوریت مناطق جانمایی می‌شوند ۰۳ اسف ۱۴۰۰

ارائه خدمات مراکز کاهش آسیب سیار و ثابت بهزیستی فارس/ کشفی‌نژاد: مراکز خدماتی آسیب‌های اجتماعی با محوریت مناطق جانمایی می‌شوند

مدیرکل بهزیستی فارس با تشریح خدمات مراکز کاهش آسیب، مراکز سرپناه شبانه(شلتر) و موبایل سنتر بهزیستی فارس، گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری ۲۴۱ هزار و ۲۵۰ مورد از خدمات کاهش آسیب ثابت و سیار بهزیستی فارس بهره مند شده اند.