بایگانی‌های کشت قراردادی گندم سیاست تشویقی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سیاست های تشویقی دولت با کشت قراردادی گندم در فارس اعمال می شود/ مجتبی دهقان پور: استفاده از کودهای پایه در افزایش تولید مزارع گندم موثر است ۱۴ آذر ۱۴۰۱

سیاست های تشویقی دولت با کشت قراردادی گندم در فارس اعمال می شود/ مجتبی دهقان پور: استفاده از کودهای پایه در افزایش تولید مزارع گندم موثر است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در حاشیه نشست فوق العاده ستاد زراعت این سازمان تصریح کرد: پرداخت 100 هزارتومان افزایش قیمت تشویقی به ازای هر تن گندم تحویلی، در اولویت خرید قرار گرفتن محصول کشت های قراردادی و در اولویت پرداخت بودن وجوه ما به ازای خرید، از دیگر مشوق های دولت در کشت قراردادی گندم است.