بایگانی‌های پولشویی، فرار مالیاتی، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نقش پررنگ امور مالیاتی فارس در اجرای قانون نتیجه داد/ محمدابراهیمی: فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد ۱۵ بهم ۱۴۰۲

نقش پررنگ امور مالیاتی فارس در اجرای قانون نتیجه داد/ محمدابراهیمی: فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد

مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.