بایگانی‌های پنبه، الگوی کشت، کشاورزان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نقش سازنده دولت سیزدهم در اجرای سند الگوی کشت تولید پنبه/ چالش قطع برق چاه‌های آب در مناطق پنبه‌کاری ۰۶ خرد ۱۴۰۳

نقش سازنده دولت سیزدهم در اجرای سند الگوی کشت تولید پنبه/ چالش قطع برق چاه‌های آب در مناطق پنبه‌کاری

وزارت جهادکشاورزی خواستار کاهش تعدیل ساعات قطع برق چاه‌های آب کشاورزی در مناطق پنبه‌کاری کشور شد.