بایگانی‌های پسماند، هوشمندسازی، اصلاح قانون، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اصلاح قانون مديريت پسماند به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصی/ افسانه خواست‌خدایی: تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ضمانت اجرایی داشته باشد ۲۸ خرد ۱۴۰۱

اصلاح قانون مديريت پسماند به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصی/ افسانه خواست‌خدایی: تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ضمانت اجرایی داشته باشد

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز خواستار اصلاح قانون مديريت پسماند به‌ويژه در حوزه سرمايه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصی شد.