بایگانی‌های پسماند، افتتاح، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری شیراز بااعتباری بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر کشور ۲۱ مهر ۱۴۰۲

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری شیراز بااعتباری بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر کشور

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: عملیات اجرایی ۸ پروژه در حوزه مدیریت پسماند بااعتباری بالغ‌بر هزار میلیارد ریال هم‌زمان با سفر هیئت دولت به فارس و با حضور وزیر کشور آغاز و یا به افتتاح رسید.