بایگانی‌های پریشان، بختگان، احیا، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تعیین‌تکلیف دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از تالاب‌های فارس/ محمدهادی ایمانیه: تالاب‌های پریشان و بختگان احیا می‌شوند ۳۱ مرد ۱۴۰۲

تعیین‌تکلیف دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از تالاب‌های فارس/ محمدهادی ایمانیه: تالاب‌های پریشان و بختگان احیا می‌شوند

استاندار فارس گفت: با جدیت و حساسیت احیای تالاب‌های پریشان و بختگان پیگیری می‌شود.