بایگانی‌های پروژه، عمرانی، پیشرفت فیزیکی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تداوم عملیات سازندگی در پروژه تقاطع غیرهمسطح قائم رحمت احمدی/ عباسی: به دلیل برخورد شبکه زهکش با سازه پل ناچار به تغییر در طراحی شدیم ۲۵ بهم ۱۴۰۲

تداوم عملیات سازندگی در پروژه تقاطع غیرهمسطح قائم رحمت احمدی/ عباسی: به دلیل برخورد شبکه زهکش با سازه پل ناچار به تغییر در طراحی شدیم

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز از تداوم عملیات سازندگی در پروژه قائم رحمت احمدی خبر داد.