بایگانی‌های پروژه، عمرانی، موانع، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رفع موانع پروژه‌های عمرانی در دستور کار مدیریت شهری شیراز/ اسدی: مشکل اصلی ما در پروژه‌ها مربوط به تملک و وجود معارض است ۲۸ ارد ۱۴۰۳

رفع موانع پروژه‌های عمرانی در دستور کار مدیریت شهری شیراز/ اسدی: مشکل اصلی ما در پروژه‌ها مربوط به تملک و وجود معارض است

در جلسه کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر به میزبانی شهرداری شیراز، مسائل و موانع پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک‌مقیاس و فعال در مناطق یازده‌گانه در فازهای طراحی، تملک و اجرا موردبررسی قرار گرفتند.