بایگانی‌های پروژه، شهید استاوار، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
معجزه عمرانی در اجرای پروژه بزرگ‌مقیاس بزرگراه سردار شهید استوار/ اسدی: این پروژه در کاهش ترافیک و ایمن‌سازی جنوب شرقی شیراز نقش ارزنده دارد ۱۰ آذر ۱۴۰۲

معجزه عمرانی در اجرای پروژه بزرگ‌مقیاس بزرگراه سردار شهید استوار/ اسدی: این پروژه در کاهش ترافیک و ایمن‌سازی جنوب شرقی شیراز نقش ارزنده دارد

در بازدید مدیریت شهری از پروژه بزرگراه سردار شهید استوار و پل مولوی، جمعی از کارگران و دست‌اندرکاران این پروژه بزرگ‌مقیاس شهری تجلیل شدند.