بایگانی‌های پروژه، تصفیه خانه، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
عزم جزم مدیریت شهری در تامین آب مصرفی باغات و فضای سبز شهری/ اسدی: احداث تصفیه‌خانه‌های محلی یکی از پروژه‌های مهم این شهر است ۲۲ تیر ۱۴۰۲

عزم جزم مدیریت شهری در تامین آب مصرفی باغات و فضای سبز شهری/ اسدی: احداث تصفیه‌خانه‌های محلی یکی از پروژه‌های مهم این شهر است

یکی از پروژه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در شهرداری شیراز احداث تصفیه خانه محلی با هدف تصفیه فاضلاب و تامین آب جهت آبیاری باغات و فضای سبز است.