بایگانی‌های پراکنش نزولات جوی در کشور،طبق سیاست های کلی جمعیت، همه ارکان نظام باید با توجه به اهمیت جمعیت در اقتدار ملی،عصرکار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چیزی یافت نشد !