بایگانی‌های پدافند غیرعامل، تنش، آب - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
آب‌منطقه‌ای فارس به عنوان دستگاه برتر پدافند غیرعامل انتخاب شد/ سیاوش بدری: دولت با رصد تنش احتمالی حوزه آب به اتمام پروژه‌های اجرایی اهتمام جدی دارد ۲۵ مرد ۱۴۰۲

آب‌منطقه‌ای فارس به عنوان دستگاه برتر پدافند غیرعامل انتخاب شد/ سیاوش بدری: دولت با رصد تنش احتمالی حوزه آب به اتمام پروژه‌های اجرایی اهتمام جدی دارد

شرکت‌آب‌منطقه‌ای فارس به عنوان دستگاه اجرایی برتر استان در هفته پدافند ‌غیر‌عامل انتخاب شد.