بایگانی‌های میراث‌فرهنگی، پژوهشگاه، انتصاب - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ریاست یک مدیر استان فارسی در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور پایان یافت!/ مصطفی ده‌پهلوان با حکم وزیر جایگزین مصیب امیری شد ۱۰ خرد ۱۴۰۲

ریاست یک مدیر استان فارسی در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور پایان یافت!/ مصطفی ده‌پهلوان با حکم وزیر جایگزین مصیب امیری شد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصطفی ده‌پهلوان را به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد.